INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplexní kurz účetnictví (3. část) - Základy účtování mezd

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.10.2023
9:00 - 13:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Lenka Kruntorádová 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je součástí programu složeného z pěti výukových bloků. Tento webinář je zaměřen na základní principy účtování mezd.Je vhodný jak pro naprosté začátečníky, kteří nemají s účetnictvím žádné zkušenosti, tak i pro začínající účetní, které si chtějí ujasnit určité samostatné okruhy účtování.

Tento webinář je součástí cyklu přednášek, které na sebe volně navazují:
1. část: Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady
2. část: Časové rozlišení nákladů a výnosů - akruální princip
3. část: Základy účtování mezd
4. část: Rezervy a opravné položky
5. část: Inventarizace majetku a závazků

Program webináře:

  • Účtování mezd
  • Majetek společnosti a jeho odepisování
  • Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva
  • Odepisování majetku
  • Základy účtování zásob
  • Zásoby - účtování, oceňování
  • Zásoby vytvořené vlastní činností