INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komplexní kurz účetnictví (5. část) - Inventarizace majetku a závazků

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.10.2023
9:00 - 13:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Lenka Kruntorádová 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář je součástí programu složeného z pěti výukových bloků. Tento webinář je zaměřen na inventarizaci majetku a závazků. Je vhodný jak pro naprosté začátečníky, kteří nemají s účetnictvím žádné zkušenosti, tak i pro začínající účetní, které si chtějí ujasnit určité samostatné okruhy účtování.

Tento webinář je součástí cyklu přednášek, které na sebe volně navazují:
1. část: Základní požadavky na účetnictví, základní účetní zásady
2. část: Časové rozlišení nákladů a výnosů - akruální princip
3. část: Základy účtování mezd
4. část: Rezervy a opravné položky
5. část: Inventarizace majetku a závazků

Program webináře:

 • Inventarizace majetku a závazků
 • Účtování o inventarizačních rozdílech
 • Účetní závěrka a účetní uzávěrka
 • Účetní závěrka - funkce, uzávěrkové operace
 • Otevírání a uzavírání účetních knih
 • Účetní období - kalendářní, hospodářský rok
 • Mimořádné uzavírání účetnictví
 • Výkaz cash-flow
 • Příloha k účetní závěrce
 • Výroční zpráva a její příklady
 • Ověřování účetních závěrek auditorem
 • Archivace
 • Archivace účetních písemností
 • Příklady účetních závěrek konkrétních společností