INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 (dvoudenní)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
30.8. - 31.8.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jiří Klíma 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se
6.9. - 7.9.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Jiří Klíma 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Cílem semináře je rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku v daních z příjmů, dani z přidané hodnoty a v účetnictví. Oblast majetku je velmi rozsáhlá, od problematických právních pojmů občanského práva, přes speciální definice v daních z příjmů, až po zvláštní úpravu v DPH a účetnictví. Navíc jde o oblast, kde každá chyba má důsledky po mnoho let. Na přelomu let 2020 a 2021 došlo k největším změnám v oblasti majetku za poslední řadu let, proto jsou v celém cyklu tyto zásahy podrobně rozebrány.

Obsahem obou dní je nejprve rozbor právních pojmů a rozbor daňové a účetní terminologie. Další výklad kopíruje životní cyklus majetku - pořízení, stanovení vstupní ceny, odpisování, až k vyřazení majetku z užívání. V samostatném bloku je pojednáno o technickém zhodnocení a opravách majetku. Ve všech případech včetně dopadů do daně z přidané hodnoty a případných dalších předpisů. Součástí seminářů jsou podkladové materiály.

Program semináře:

 • Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – novinky 2021, přechodná ustanovení
 • Nemovité věci – právně, účetně, daňově
 • Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
 • Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
 • Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
 • Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
 • DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
 • Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
 • Změny v nehmotném majetku pro rok 2021
 • Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
 • Stanovení vstupní ceny
 • Vyvolaná investice
 • Odpisování majetku – účetní a daňové odpisy
 • Mimořádné odpisy § 30a nově v roce 2020-2021
 • Přerušení odpisování – nová stanoviska a výklady GFŘ
 • Technické zhodnocení v dani z příjmů – základní pojmy, vymezení, změny 2021
 • Postup při posuzování, kdy a zda se jedná o technické zhodnocení
 • Možnost kombinace TZ a opravy v jedné akci, podmínky
 • Rekonstrukce a modernizace – výklad, porovnání
 • Oprava – definice, srovnání, důsledky do daní z příjmů
 • Technické zhodnocení nehmotného majetku – nová úprava 2021, přechodníky
 • Kombinace starého a nového režimu u TZ nehmotného majetk