V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.5.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Ivana Zatloukalová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.5.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Ivana Zatloukalová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
26.5.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Ivana Zatloukalová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví.

Program semináře:

 • Dlouhodobý majetek v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
  • obsahové vymezení, pořizování a oceňování hmotného a nehmotného majetku v účetnictví a v zákoně o daních z příjmů
  • opravy a údržba, modernizace a rekonstrukce hmotného majetku, technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
  • účetní a daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, majetek vyloučený z odpisování, majetek získaný jako bezúplatný příjem
  • vyřazení majetku a uplatnění jeho zůstatkové ceny do daňových výdajů (prodej, škoda, ….)
  • majetek pořízený na finanční leasing
  • rezervy na opravy dlouhodobého majetku
 • Účtování o dlouhodobém majetku
  • zaúčtování jednotlivých kroků při pořízení, zařazení, odpisech a vyřazení dlouhodobého majetku
 • Novinky od 1.1.2021
  • zrušená kategorie nehmotného majetku v daních z příjmů, úprava hodnotové kategorie pro zařazení dlouhodobého majetku
  • uplatňování mimořádných odpis