INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hmotný a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů (právnických osob)

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
19.11.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Procházková
Ing. Christian Žmolík
2.700,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Legislativa účetní a daňová
  • Definice hmotného a nehmotného majetku
   • Účetní
   • Daňová
  • Ocenění
  • Způsoby pořízení
   • Koupí
   • Ve vlastní režii
   • Darem
   • Na úvěr (bankovní, nebankovní)
   • Formou finančního leasingu
   • Vkladem
   • Fúzí
  • Zařazení do užívání
  • Způsoby odpisování
   • Účetní
   • Daňové
   • Osoby oprávněné odpisovat majetek
  • Zvýšení a snížení ocenění v průběhu „života“ majetku v účetnictví
   • Technické zhodnocení vs. opravy
   • Dotace
   • Dar na pořízení majetku
  • Vyřazení z evidence včetně daňových důsledků
   • Likvidace (včetně likvidace budovy se záměrem na stejném místě postavit novou)
   • Prodej
   • Škoda
   • Darování
  • Specifické situace
   • Finanční leasing (včetně nestandardních průběhů)
   • Technické zhodnocení na najatém majetku
   • Rezerva na opravu hmotného majetku
   • Právo stavby
   • Odložená daň
 • Příklady – dlouhodobý hmotný majetek
 • Příklady – dlouhodobý nehmotný majetek

Poznámka: Příklady se budou probírat průběžně s probíranou teorií