INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Finanční řízení školy aktuálně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.8.2022
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Petra Schwarzová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny),  zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy. Novinkou je i správné odměňování a vykazování  pedagogické intervence od 1. 2. 2021.

Program webináře:

 • Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství
 • Co přináší změna financování a jak je to provedeno
  • postup financování pedagogické práce
  • výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby výkazech a jak je řešit
  • vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
  • základní pravidla pro výpočet PHmax
  • praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)
  • možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
  • nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
  • nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce
  • postup rozepisování a způsob výpočtu
  • praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ
 • K čemu by měla sloužit rezerva
 • Aktuality a dotazy