INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Fakturace od A do Z v praxi roku 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
10.11.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Květoslava Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.11.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Květoslava Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou fakturování a se změnami v poslední době. Seminář je určen pro fakturanty, administrativní pracovníky, pracovníky skladového hospodářství, vedoucí pracovníky, podnikatele, účetní, sekretářky, asistentky.

Program semináře:

 • Vystavování, doručování a účtování faktur – občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, rejstříkový zákon, zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o omezení plateb v hotovosti a další související předpisy.
 • Praxe po novelách na základě změn v roce 2020-2021 ke dni konání semináře
 • Členění faktur na přijaté, vystavené a další používané druhy faktur - dokladů 
  • Faktury v účetnictví, ZÚ, vyhláška a ČÚS
  • Příklady faktur v přiznání k DPH a KH
  • Problémové okruhypřijetí úplaty, opravné doklady, reklamace, slevy, poukazy, inventarizační rozdíly, prokazování dodání mimo tuzemsko apod.
  • Fakturace na základě objednávek, zakázek, smluv podle občanského zákoníku (typy smluv)
  • Forma listinná, elektronizace faktur
  • Fakturace nájemného
  • Přefakturace
  • Zálohy, zálohové faktury, předfaktury, proformafaktury, faktury za hotové, problematika DPH
  • Splatnost faktur, promlčení, právní zánik, smluvní pokuty
  • Úroky z prodlení 
  • Faktury došlé – evidence závazků, právně zaniklé závazky
  • Faktury vystavené – evidence pohledávek, opravné položky k pohledávkám, odpis – účetní, daňový
  • Poskytování slev, rabatů, skont, reklamace  - účtování
  • Náležitosti faktur
   • podle zákona o účetnictví
   • podle zákona o DPH – druhy daňových dokladů, nové náležitosti a formy, záznamní povinnost, prokazování – auditní stopa, nespolehlivý plátce, ručení,
   • opravné účetní a daňové doklady,
   • faktury v daňové evidenci
   • obchodní listiny podle občanského zákoníku a další potřebné náležitosti
   • faktury v cizí měně, zboží mezi plátci v EU, zahraniční faktury
  • Aktuální pokyny, sdělení a informace GFŘ
  • Implementace Směrnice EU k DPH – oddíl Fakturace
  • Příklady z judikatury NSS
 • Dotazy, diskuse