V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.1.2021
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Ivana Langerová 2.000,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
17.2.2021
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Ivana Langerová 1.900,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Webinář bude zaměřen na změny v DPH od ledna 2021 a v průběhu roku 2020:

  • V roce 2021 by mělo dojít ke změnám v zásilkovém prodeji zboží, budou nastaveny nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH a dojde ke zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty ze třetích zemí.
  • Dozvíte se také, co v oblasti DPH přinese novela Daňového řádu, jejíž účinnost se předpokládá od ledna 2021.
  • V květnu 2020 došlo k přesunu některých služeb a pitné vody do zdanění sazbou 10 %.
  • Další změny přinesl od 1.7.2020 protikrizový daňový balíček - snížení sazby daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech dochází ke snížení sazby DPH na 10 % z předchozích 15 %.
  • Od 1.9.2020 byla do zákona implementovaná směrnice, kterou se zavádí tzv. quick fixes, tedy prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy. V zákoně o DPH jsou nově určena pravidla pro přiřazení dopravy mezi jednotlivé články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Jde o situaci, kdy je zboží dodáno mezi třemi subjekty, nejprve je dodáno mezi prvním dodavatelem druhému dodavateli a následně odběrateli. Zboží je však přepraveno pouze jednou, přičemž je přepravováno druhým dodavatelem.
  • Speciální úprava byla doplněna do § 18, pokud jde o tzv. konsignační sklad. Nově definovány jsou podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.
  • Webinář bude dále věnován praktickým zkušenostem se změnami DPH od dubna 2019, z nichž některé měly posunutou účinnost na leden 2020, příp. 2021.