V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH v roce 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.1.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Ivana Langerová 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.1.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Ivana Langerová 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
25.1.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Ivana Langerová 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
28.1.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Ivana Langerová 2.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na změny v DPH od ledna 2021 a v průběhu roku 2020.

Program semináře:

  • Od 1.1.2021 dojde k omezení zdanění nájmu nemovitostí. Dále by v roce 2021 mělo dojít ke změnám v zásilkovém prodeji zboží, budou nastaveny nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH a dojde ke zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty ze třetích zemí.
  • Dozvíte se také, co v oblasti DPH přinese novela Daňového řádu, jejíž účinnost je od ledna 2021.
  • V květnu a červenci 2020 došlo k přesunu některých služeb a pitné vody do zdanění sazbou 10 %.
  • Od 1. 9. 2020 byla do zákona implementovaná směrnice, kterou se zavádí tzv. quick fixes, tedy prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy. V zákoně o DPH  jsou  nově určena pravidla pro přiřazení dopravy mezi jednotlivé články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Speciální  úprava  byla doplněna do § 18, pokud jde o tzv. konsignační sklad.  Nově  definovány  jsou podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.
  • Zmíněny budou i vybrané změny účinné od dubna 2019, které činí v praxi problémy (např. časové souvislosti oprav základu daně a DPH, opravy daně u nedobytných pohledávek, úprava odpočtu u významných oprav nemovitosti).