INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím (dvoudenní)

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
5.8. - 6.8.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jiří Klíma 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se
26.8. - 27.8.2021
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Jiří Klíma 3.800,- Kč
(vč. DPH, kávy a obědů)
Objednat se

Cílem semináře je komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb. U každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Obdobně operace vztahující se k dovozu a vývozu, dodání zboží s montáží apod. V semináři budou podrobně popsány a vysvětleny všechny změny roku 2020 a 2021 (1.7.2021).

Seminář je koncipován při nadstandardním časovém rozsahu tak, aby bylo možno probrat podrobně celou oblast zájmu, od vysvětlení základních pojmů a základních pravidel až po nejsložitější vícestranné obchody, dodávky v celních skladech atd.

V rámci semináře budou samozřejmě zohledněny dopady intrakomunitárních dodávek do kontrolního hlášení.

Program semináře:

  • Osvobození při dodání zboží do EU - nově 2020
  • Pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí
  • Opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně
  • Pronájem movitích věcí, pořízení zboží z jiného členského státu
  • Zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží
  • Dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady
  • Vývoz zboží - daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, data, kurzy
  • Elektronické platformy
  • Prodej zboží na dálku