Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobý majetek s důrazem na zařazení do užívání a technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
11.4.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Květoslava Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
13.4.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Květoslava Novotná 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro podnikatelské subjekty dle legislativy roku 2022.

Program semináře:

 • Vymezení dlouhodobého majetku a uvedení do užívání podle jednotlivého druhu majetku
  • Účetní a daňové rozdíly DM
   • hmotný, nehmotný, finanční – okamžik zařazení do užívání
   • technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace, opravy, udržování
   • pořízení, technického zhodnocení, odpisů a vyřazení
   • pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena
   • postup v případě legislativních změn
  • Zařazení majetku do užívání
   • kdy uvádíme majetek do užívání, jakým způsobem, kdy zahájíme odpisování
   • co je součástí pořizovací ceny, vliv dotace
   • postup při změnách po uvedení do užívání
 • Příklady z praxe
  • chyby při stanovení okamžiku zařazení do užívání
  • volba odpisového plánu pro účetní odpisy
  • vliv technického zhodnocení na odpisy
  • daňová optimalizace při volbě daňových odpisů
  • postup při legislativních změnách
  • zvýšení, snížení hodnoty majetku
  • majetek pořízený formou dotace
  • problematika majetku v nájmu – TZ najatého majetku
  • pokyny, sdělení a informace GFŘ, interpretace NÚR
 • Dotazy, diskuse