INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňově uznatelné a neuznatelné náklady

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
13.12.2023
9:00 - 13:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Lenka Kruntorádová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámení posluchačů s mechanismem daňové kontroly, právy a povinnostmi poplatníka v průběhu jejího provádění a těsně po ní, jak jí úspěšně čelit, tak aby daňová kontrola již nebyla strašákem, ale součástí života účetní jednotky.

Webinář je určen pro ekonomy, účetní, podnikatele a další osoby, které řeší otázku, co je nebo není daňovým nákladem, a jaké podmínky je pro daňovou uznatelnost nutné splnit, včetně konkrétních příkladů z praxe v návaznosti na legislativu.

Poskytne komplexní pohled na výdaje (náklady) z hlediska jejich daňové uznatelnosti.

Program webináře:

 • Legislativní rámec 2023, 2024 - daňový řád
 • Nejčastější náklady u společností, cena obvyklá
 • Zásoby jako náklad-likvidace, reklamační řízení
 • Opravy jako náklad
 • Rezerva na opravy him
 • Kdy se jedná o opravu a kdy o technické zhodnocení
 • Operativní, finanční pronájem, výpůjčka, pacht, podnájem, podpacht
 • Odpisy majetku
 • Odměňování statutáru
 • Cestovní náhrady jako náklad, automobil v podnikání
 • Paušální výdaj na dopravu
 • Stravenky jako náklad
 • Ubytování jako náklad
 • Ostatní benefity zaměstnanců jako náklad
 • Daně jako náklad, členské příspěvky
 • Reprezentace, nealkoholické nápoje
 • Dary, reklama a sponzorství, členské příspěvky
 • Kdy jsou kursové rozdíly nákladem?
 • Služby jako náklad
 • Pohledávky jako nákladová položka
 • Pokuty penále a jiné sankce jako náklad
 • Úroky jako náklad
 • Manka a škody jako náklad
 • Náklady v kalendářním a hospodářském roce
 • Daňová kontrola a její pravděpodobnost
 • Nastavení účetního systému
 • Minimalizace negativních důsledku daňové kontroly
 • Kdy je možné zahájit dk a podmínky zahájení
 • Překážky zahájení dk, účinky zahájení dk
 • Místní šetření a jeho zvláštnosti
 • Správný postup fú při daňové kontrole
 • Postup při odstraňování pochybností
 • Dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky
 • Zpráva o daňové kontrole a její podpis
 • Možnost rozšíření kontroly
 • Promlčení daně
 • Úkon učiněný k vybrání daně
 • Odvolací řízení
 • Způsoby posunutí úhrady doměřené daně, minimalizace sankcí

Součásti webináře jsou i upozornění na aktuální metodické pokyny a sdělení MF ČR a GFŘ
a odpovědi na dotazy posluchačů v průběhu webináře.