INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání právnických osob za rok 2022 + účetní závěrka pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
13.12.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Procházková
Ing. Christian Žmolík
2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
14.2.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Procházková
Ing. Christian Žmolík
2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Přehled novel – daň z příjmů
 • Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky
 • Zdaňovací období
 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  • položky zvyšující/snižující výsledek hospodaření
  • nedaňové náklady
  • osvobozené příjmy
 • Odčitatelné položky
  • daňová ztráta
  • podpora výzkumu a vývoje
  • podpora odborného vzdělávání
 • Položky snižující základ daně
  • uplatnění darů
  • veřejně prospěšní poplatníci
 • Výpočet daně
 • Slevy na dani
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • investiční pobídky
 • Lhůty pro podání daňového přiznání
 • Náplň řádků daňového přiznání
 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky
 • Povinnost sestavení výroční zprávy
 • Diskuze