Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňové přiznání právnických osob za rok 2021 a účetní závěrka pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
17.2.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Christian Žmolík 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Přehled novel – daň z příjmů
 • Účetnictví podnikatelů – kategorie účetní jednotky
 • Zdaňovací období
 • Úprava výsledku hospodaření na základ daně
  • položky zvyšující/snižující výsledek hospodaření
  • nedaňové náklady
  • osvobozené příjmy
 • Odčitatelné položky
  • daňová ztráta
  • podpora výzkumu a vývoje
  • podpora odborného vzdělávání
 • Položky snižující základ daně
  • uplatnění darů
  • veřejně prospěšní poplatníci
 • Výpočet daně
 • Slevy na dani
  • zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • investiční pobídky
 • Lhůty pro podání daňového přiznání
 • Náplň řádků daňového přiznání
 • Povinné a nepovinné části účetní závěrky
 • Povinnost zveřejnění účetní závěrky
 • Povinnost sestavení výroční zprávy
 • Diskuze