INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňová legislativa v časech koronaviru - aktuálně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.6.2020
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Jiří Klíma 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.6.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jiří Klíma 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad je zaměřen na aktuální informace o dopadech šíření koronaviru do daňové legislativy a souvisejících předpisů.

Program semináře:

 • Daň z příjmů
  • Prominutí poplatků z důvodu mimořádné události (tzv. odložení lhůty pro podání přiznání)
  • Prominutí úroku z prodlení při nezaplacení daně
  • Vrácení přeplatku daně
  • Oznamování osvobozených příjmů fyzických osob
  • Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné v červnu 2020
  • Podání žádosti o snížení zálohy u právnických osob s hospodářským rokem
  • Loss carryback (tzv. zpětné uplatnění daňové ztráty)
 • Sociální a zdravotní pojištění
  • Prodloužení lhůty pro podání přehledů zdravotního pojištění
  • Prominutí poplatku při pozdní úhradě sociálního pojištění
  • Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění za období březen-srpen
 • Daň z přidané hodnoty
  • Nemožnost prodloužení lhůty při aktuální legislativě
  • Prominutí sankcí a úroků
  • Podání žádosti o posečkání úhrady daně
  • Připomenutí o změnách sazeb DPH k 1.5.2020
 • Elektronická evidence tržeb
  • Nová legislativa a odsunutí povinností
 • Další informace dle aktuálního stavu