INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daně z příjmu fyzických a právnických osob 2020 a 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.11.2021
9:00 - 14:00
Ústí nad Labem
Interhotel Bohemia
Ing. Miluše Kinovičová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
22.11.2021
9:00 - 14:00
Jihlava
DKO Jihlava
Ing. Miluše Kinovičová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.11.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Miluše Kinovičová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
29.11.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Miluše Kinovičová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se fyzických i právnických osob a upozornit je na poslední změny v zákoně.

Program semináře:

 • Termíny pro podání daňového přiznání
 • Typy daňových přiznání – řádné, opravné a dodatečné
 • Základ daně
 • Příjmy ze závislé činnosti, podnikání, kapitálového majetku a další
 • Slevy na dani z příjmů fyzických osob
 • Částky zvyšující základ daně (např. nepeněžní příjmy, opravy chyb minulých let, transferové ceny, „polhůtní“ závazky, daňově neuznatelné náklady, náklady, které jsou daňově účinné v okamžiku úhrady)
 • Částky snižující základ daně (např. osvobozené příjmy, vztah mateřská a dceřiná společnost)
 • Daňové odpisy dlouhodobého majetku
 • Opravné položky k pohledávkám
 • Rezerva na opravy hmotného majetku
 • Položky odčitatelné od základu daně
 • Daňová ztráta a uplatnění daňové ztráty
 • Poskytnuté dary
 • Samostatný základ daně
 • Přílohy k daňovému přiznání