V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických osob včetně vyplnění přiznání

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.2.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
RNDr. Ivan Brychta 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.2.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
RNDr. Ivan Brychta 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Komplexní rozbor všeho, co je třeba pro správné zpracování daňového přiznání právnických osob, vč. upozornění na novinky nejen pro rok, za které se přiznání zpracovává, ale i pro zdanění do budoucna; teorie spojená s ilustrativním příkladem vč. vyplnění formuláře přiznání.

Program semináře:

  • Základní principy a možnosti zdanění právnických osob (schéma, daňové sazby, aplikace zdanění zvláštní sazbou, samostatný základ daně, zdaňovací období)
  • Zdroj příjmů, příjmy, které nejsou předmětem zdanění a osvobozené příjmy (vč. problematiky zdanění příjmů mateřské společnosti od společnosti dceřinné)
  • Změny a vybrané problémy při uplatňování nákladů
  • Úprava výsledku podle § 23 zákona o daních z příjmů
  • Odčitatelné položky právnických osob (ztráta, poskytnutá bezúplatná plnění, odpočet na výzkum a vývoj a na odborné vzdělávání)
  • Slevy na dani (investiční pobídky, zaměstnání osob se sníženou pracovní schopností)
  • Vybraná problematika zdanění (komanditní společnosti, veřejné období společnosti)
  • Daňové přiznání a související povinnosti vůči správci daně (seznámení s aktuálním formulářem, termíny pro podání přiznání, zálohové povinnosti, zajištění daně)
  • Příklad na transformaci účetního VH na daňový a na vyplnění přiznání