INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmu právnických osob v roce 2020 a 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.12.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Miluše Kinovičová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na poslední změny v zákoně.

Program semináře:

 • Termíny pro podání DPPO
 • Typy daňových přiznání – řádné, opravné a dodatečné
 • Základ daně
 • Částky zvyšující základ daně (např. nepeněžní příjmy, opravy chyb minulých let, transferové ceny, „polhůtní“ závazky, daňově neuznatelné náklady, náklady, které jsou daňově účinné v okamžiku úhrady)
 • Částky snižující základ daně (např. osvobozené příjmy, vztah mateřská a dceřiná společnost)
 • Daňové odpisy dlouhodobého majetku
 • Opravné položky k pohledávkám
 • Rezerva na opravy hmotného majetku
 • Daňová ztráta a uplatnění daňové ztráty
 • Poskytnuté dary
 • Samostatný základ daně
 • Přílohy k DPPO
 • Příklad vyplnění DPPO podnikatelského subjektu