INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmu právnických osob v roce 2019 a 2020

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.2.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Christian Žmolík 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním zněním zákona o daních z příjmů týkajících se právnických osob a upozornit je na poslední změny v zákoně.

Program semináře:

 • Schválené novely zákona o daních z příjmů
 • Technické zhodnocení vs. oprava
  • vymezení daňové a účetní
  • TZ na odepsaném majetku
  • TZ na drobném dlouhodobém majetku
  • TZ provedené na najatém a podnajatém majetku
 • Pohledávky
  • opravné položky k pohledávkám
  • odpis pohledávek
 • Daňové a nedaňové náklady
  • daň z nemovitých věcí
  • exekuční náklady
  • peněžité sankce
 • Zaměstnanecké benefity
  • bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • pracovnělékařské služby
  • vzdělávání zaměstnanců
  • stravování zaměstnanců
  • nároky zaměstnanců vyplývající ze smluv
  • nepeněžní plnění zaměstnavatele
  • plnění z FKSP
 • Navrhované změny ZDP a daňového řádu na rok 2019 a 2020
  • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů
  • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví
  • řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace
  • oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
  • zdanění ovládané zahraniční společnosti
  • implementace úpravy „zneužití práva“
 • Diskuze