INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmu právnických osob 2023

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.11.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
Hotel Central
Ing. Jitka Kotorová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
15.12.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
Hotel Central
Ing. Jitka Kotorová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad vybraných ustanovení o daních z příjmů, se zohledněním judikatury Nejvyššího správního soudu z oblasti daně z příjmů právnických osob.

Program semináře:

 • Poplatníci daně z příjmů právnických osob
 • Vazba účetního a zdaňovacího období
 • Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně v návaznosti na daňové přiznání.
  • vzájemná vazba § 24 a § 25, základní zásady daňové účinnosti nákladů
  • daňově neúčinné náklady,
  • položky zvyšující mimoúčetně výsledek hospodaření,
  • zaúčtované nezdanitelné výnosy včetně důvodů jejich nezahrnutí do základu daně,
  • položky snižující mimoúčetně výsledek hospodaření
 • Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku v podmínkách roku 2023
 • Odčitatelné položky od základu daně, zejména odpočet daňové ztráty a možnost jejího zpětného uplatnění, výklad lhůty pro stanovení daně a vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty
 • Slevy na dani
 • Aktuální legislativní změny v oblasti daně z příjmů právnických osob s předpokládanou účinností do 1.1.2024