INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmu právnických osob 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
20.2.2023
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jitka Kotorová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad vybraných ustanovení o daních z příjmů, se zohledněním judikatury Nejvyššího správního soudu z oblasti daně z příjmů právnických osob.

Program semináře:

  • Daňově účinné a daňově neúčinné náklady
  • Položek zvyšujících výsledek hospodaření (dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek)
  • Položky snižujících výsledek hospodaření (uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek, položky, které se nezahrnují do základu daně)
  • Položek snižující základ daně a položek odčitatelných od základu daně s důrazem na novinky v uplatňování daňové ztráty
  • Slevy na dani
  • Specifika zdanění veřejně prospěšného poplatníka s promítnutím prováděných úprav do daňového přiznání.