V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických osob

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
26.11.2020
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jitka Kotorová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
15.2.2021
9:00 - 14:00
Plzeň
E-centrum
Ing. Jitka Kotorová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Výklad vybraných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, se zohledněním judikatury Nejvyššího správního soudu z oblasti daně z příjmů právnických osob.

Program semináře:

  • Daňově účinné a daňově neúčinné náklady
  • Položky zvyšující výsledek hospodaření (dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek)
  • Položky snižující výsledek hospodaření (uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek, položky, které se nezahrnují do základu daně
  • Položky snižující základ daně a položky odčitatelné od základu daně (dary, daňová ztráta, odpočet výdajů na výzkum a vývoj, odpočet výdajů na odborné vzdělávání),
  • Slevy na dani
  • Specifika zdanění veřejně prospěšného poplatníka s promítnutím prováděných úprav do daňového přiznání.