V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů právnických a fyzických osob ve vazbě na účetnictví

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
18.11.2020
9:00 - 14:30
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
RNDr. Ivan Brychta 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
7.12.2020
9:00 - 14:30
Praha
Hotel ILF
RNDr. Ivan Brychta 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je odpovědět na aktuální otázky ve zdaňování příjmů právnických a fyzických osob pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2020 a přinést informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2021. Zdůrazněny budou též vazby daňového výsledku na výstupy účetnictví včetně odlišností některých daňových a účetních postupů.

Program semináře:

 • Vymezení poplatníka daně z příjmů fyzických a právnických osob, daňový rezident a nerezident
 • Schéma zdanění fyzických osob (dílčí základy, odčitatelné položky slevy na dani)
 • Schéma zdanění právnických osob (dílčí základy, problematika veřejně prospěšných poplatníků, odčitatelné položky a slevy na dani)
 • Uplatnění daňové ztráty (vč. nové možnosti zpětného uplatnění za předchozí dvě zdaňovací období)
 • Povinnost podat daňové přiznání, nové možnosti v termínech pro jeho podání v důsledku novely daňového řádu, zálohová povinnost
 • Vymezení příjmů (výnosů) z pohledu zdanění / nezdanění vč. rozboru způsobů jejich zdaňování
 • Upozornění na souvislost daňových výdajů (nákladů) se zdaňovanými příjmy
 • Vykazování příjmů a výdajů na základě účetnictví, změny ve způsobu vykazování výdajů, aplikace „paušálních“ výdajů u fyzických osob při vedení účetnictví, otázka časového rozlišování v daních a účetnictví
 • Odlišnosti v účetním a daňovém pojetí majetku, jeho odpisování, při tvorbě rezerv a opravných položek
 • Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový podle pravidel v § 23 zákona o daních z příjmů
 • Další související problematika

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem (v závislosti na vývoji legislativy v době konání semináře).

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.