INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2023 – aktuální problematika

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.12.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jindřich Klaška 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem školení je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů.

Program semináře:

  • Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, novinky v paušální dani a paušálním režimu, ukončení paušálního režimu, přechod na paušální daň a zpět, změna pásma v paušálním režimu, povinné evidence v paušálním režimu.
  • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, praktické příklady při prodeji nemovité věci, použití na bytovou potřebu, lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce, ocenění nemovitých věcí při nabytí nemovité věci  děděním - § 10/5 ZDP, příspěvek na solidární domácnost, krátkodobý nájem a jeho správné zařazení do příjmů v návaznosti na rozsudky soudů, příjmy spolupracující osoby, příjem z nájmu movitých věcí, nezdanitelné části ZD – dary, úroky na bytovou potřebu, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, změny plynoucí z konsolidačního balíčku, aj.).
  • Další praktické poznatky na dani z příjmů fyzických osob (pojem bydliště, osvobození příjmů ze služebnosti, problematika fotovoltaických elektráren, změna ve způsobu uplatnění výdajů v rámci jednoho zdaňovacího období, mimořádné odpisy, aj.)
  • Zajímavosti z judikatury a praxe, závěry z jednání s Komorou daňových poradců
  • Dotazy a diskuse