INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2023 a v roce 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
28.11.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Zuzana Rylová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění pro rok 2023 se zaměřením na zpracování daňových přiznání fyzických osob a se zdůrazněním významných změn pro rok 2023 a případných novinek pro rok 2024 v oblasti daní z příjmů fyzických osob.

Program semináře:

 • aktuální stav legislativy - zásadní změny ve zdanění fyzických osob od roku 2024
 • rozsah daňové povinnosti v ČR rezidentů x nerezidentů (cizinců)
 • příjmy vyňaté z předmětu  daně a příjmy od daně osvobozené (prodej nemovitostí, movitých věcí, cenných papírů …)
 • příjmy ze samostatné činnosti (podnikání ve vlastním majetku, opravy x technické zhodnocení, uplatnění odpisů, škody na majetku, operace s pohledávkami, spolupracující osoby .... )
 • zdanění příjmů z nájmu (zdanitelné příjmy, uplatnění výdajů, příjmy ze spoluvlastnictví)
 • příjmy ostatní (z příležitostných činností, z prodeje majetku, uplatnění výdajů, přepočet zahraniční měny …)
 • příjmy ze zahraničí (ze závislé činnosti, příjmy zahrnované do samostatného základu daně)
 • odpočty od základu daně a slevy na dani
 • poplatník v paušálním režimu (paušální daň, překročení limitu příjmů a změna pásma, daňové přiznání…..)
 • zajímavé rozsudky, koordinační výbory, informace MF
 • odpovědi na dotazy.