INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 - aktuální problematika

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 6.2., NYNÍ 22.2.)
22.2.2023
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Jindřich Klaška 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem školení je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů.

Program semináře:

 • Podávání daňových přiznání
  • lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků
 • Vyplňování příkladu na formulář daňového přiznání za rok 2022
 • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb.
  • paušální daň a paušální režim, ukončení paušálního režimu
  • informace o osvobozených příjmech
  • změny v posouzení stavby a pozemku
  • lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, ocenění nemovitých věcí
  • nabytí nemovité věci  děděním - § 10/5 ZDP
  • příjem v zahraniční měně a k němu uplatněné výdaje
  • peněžitý příspěvek na stravování
  • krátkodobý nájem a jeho správné zařazení do příjmů v návaznosti na rozsudky soudů
  • příjmy ze spoluvlastnictví
  • příjmy spolupracující osoby
  • informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky
 • Další věcné změny v daních z příjmů
  • uplatnění úroků z úvěrů nově
  • mimořádné odpisy
  • nízkoemisní vozidla
  • změna výše hodnoty hmotného majetku a technického zhodnocení
 • Lex Ukrajina a dopady do daní
  • závěry z jednání s Komorou daňových poradců
 • Zajímavosti z judikatury a praxe
  • prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek NSS 9 Afs 81/2020
 • Dotazy a diskuse