Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2021 – aktuální problematika

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.1.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Jindřich Klaška 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.2.2022
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Jindřich Klaška 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem školení je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů.

Program školení:

 • Podávání daňových přiznání
  • lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků
  • změny ve formuláři ve vztahu k příjmům ze zahraničí a výpočtu daně - § 16ab ZDP, samostatný základ daně
 • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb.
  • paušální daň a paušální režim, přechod z paušální daně na uplatnění výdajů %, evidence v paušálním režimu
  • informace o osvobozených příjmech
  • změny v posouzení stavby a pozemku
  • prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nem. věcí
  • peněžitý příspěvek na stravování
  • informace ke krátkodobému nájmu v návaznosti na rozsudky soudů
  • příjmy spolupracující osoby
  • výhry v loteriích
  • nabytí nemovité věci  děděním - § 10/5 ZDP
  • výdaje při provozu motorových vozidel, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění
  • příjmy vyživované manželky
 • Další věcné změny v daních z příjmů
  • bezúplatná plnění ve vztahu k tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku
  • uplatnění úroků z úvěrů nově
  • mimořádné odpisy
  • změna výše hodnoty hmotného majetku a technického zhodnocení
  • prekluze v případě aplikace § 38r ZDP - rozsudek NSS 9 Afs 81/2020
 • Zajímavosti z judikatury a praxe
  • odečet úroků u rekreačních objektů – rozsudky NSS
  • společně hospodařící domácnost – rozsudek NSS 8 Afs 155/2019 z roku 2021
  • prokazování výdajů výslechem svědků
 • Dotazy a diskuse