V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2020 a v roce 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.3.2021
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Zuzana Rylová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.3.2021
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Zuzana Rylová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je upozornit posluchače na problematiku, kterou by neměli opomenout při sestavování daňového přiznání, a pozornost bude věnována i změnám legislativy a dalším aktuálním informacím.

Program semináře:

 • Úvodní informace
  • vývoj legislativy v roce 2020
  • sdělení GFŘ a závěry z Koordinačních výborů
  • vybraná judikatura
 • Daňové přiznání za rok 2020 - problémové oblasti
  • osvobozené příjmy
  • ocenění nepeněžních příjmů
  • paušální výdaje
  • změny ve způsobu uplatnění výdajů
  • majetek sloužící k dosahování příjmů
  • pohledávky v daňové evidenci
 • Změny daně z příjmů fyzických osob pro rok 2021 (dle vývoje legislativy, paušální daň)
 • Diskuze a odpovědi na dotazy posluchačů