INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob ve vazbě na dědictví, darování, věcná břemena

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.4.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Zuzana Rylová 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Daňovou povinnost mohou ovlivnit i příjmy z darování, dědění či z věcných břemen, může je ovlivnit i změna ve způsobu uplatnění výdajů a daňové povinnosti k dani z příjmů fyzických osob je třeba vzít v úvahu i v době, kdy probíhá pozůstalostní řízení. Aktuální informace, judikatura, stanoviska finanční správy, konsolidační balíček v praxi.

Program webináře:

  • Darování (vzájemné obdarování, odvolání daru, darování z pohledu příjemce daru - předmět daně z příjmů, osvobozené příjmy, darovaný majetek využívaný k dosažení zdanitelných příjmů, ocenění nepeněžních darů, darování z pohledu dárce - poskytnutí daru jako výdaj, odpočty od základu daně ….)
  • Dědění a odkaz (ocenění majetku nabytého dědictvím, prodej majetku nabytého dědictvím, uplatnění zděděného majetku při samostatné činnosti, pronájem zděděného majetku, zděděný majetek ve spoluvlastnictví)
  • Věcná břemena (základní pojmy a vztahy, služebnost, reálná břemena, výměnek, věcná břemena s veřejnoprávním prvkem, úplatnost, oceňování věcných břemen, daň z příjmů ….)
  • Dopady změny ve způsobu uplatnění výdajů
  • Daňové přiznání v době pozůstalostního řízení
  • Oznamovací povinnost osvobozených příjmů
  • Aktuální informace, odpovědi na dotazy