Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmu fyzických osob 2021 a 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
9.3.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Lenka Kruntorádová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem se mináře je se seznámení se změnani v oblasti dpfo dále  a technikou výpočtu dpfo praktické provedení výpočtu na konkrétních příkladech. Seminář  je určen především účetním, daňovým poradcům a osvč.

Program semináře:

 • Legislativní rámec
  • pokyn D-22
  • novinky dpfo 2021,2022
  • změny 2022
 • Osvobozené příjmy a jejich hlášení
  • původ prokazování majetku
 • Bezúplatné příjmy a osvobozené
  • vlastní bytová potřeba
 • Prodlooužení lhůty osvobození příjmu z prodeje nemovitostí
 •  Změny v odpočtu úroku v úvěru
 •  Konstrukce základu daně při souběhu příjmu 
 •  Spolupráce FO-Společnost
  • rodinný závod
  • manželé
 • Výdaje v prokázané výši
  • paušální výdaje
  • náklady daňově účinné
 • Daňová evidence
  • problematické oblasti-cizí měna
  • storno pohledávky
 • Přechod z DE na účetnictví a opačně
  • rozdíl DE a jednoduchého účetnictví
 • Specifické skupiny-důchodci
  • vysokopříjmové skupiny
  • autorské honoráře
 • Změny v důsledku zrušení superhrubé mzdy
  • progresivní sazba daně
 • FO a automobil
 • FO a výhry v loteriích
 • Změny v odepisování majetku 2020, 2021
  • mimořádné odpisy
 • FO a vyúčtování daně ze závislé činnosti
  • vyživovaná manželka
 • FO s příjmy ze zahraničí
 • Společnost a změny v ní
  • svěřenský fond
 • OSSZ A ZP
 • Je výhodnější podnikání jako OSVČ či jako zaměstnanec SRO?
  • převod FO na SRO
 • Spoluvlastnictví
 •  Paušální daň
  • souběhy příjmu
 • Zpracování DPFO-aktuální přílohy
 • Specifické příjmy-CP
  • nájmy
  • nepeněžní
  • příležitostné
 • Dědické řízení a DPFO
  • ukončení či přerušení živnosti
 •  Správá DPFO
  • podávání přiznání a daňová kontrola