INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.12.2021
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
RNDr. Ivan Brychta 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění pro rok 2021 se zaměřením na zpracování daňových přiznání fyzických osob a se zdůrazněním významných změn pro rok 2021 a případných novinek pro rok 2022 v oblasti daní z příjmů fyzických osob (budou-li).

Program semináře:

  • Vymezení poplatníka daně z příjmů fyzických osob, daňový rezident a nerezident
  • Schéma zdanění fyzických osob (dílčí základy, odčitatelné položky a slevy na dani vč. změněných sazeb pro rok 2021)
  • Uplatnění daňové ztráty (vč. možnosti zpětného uplatnění za předchozí dvě zdaňovací období nebo vzdání se budoucího uplatnění ztráty)
  • Podání daňového přiznání (termíny pro podání, zálohová povinnost)
  • Vymezení příjmů (výnosů) z pohledu zdanění / nezdanění (vč. novinek v osvobozených příjmech fyzických osob, zejména ve vazbě na bytovou potřebu)
  • Rozbor způsobů zdaňování v roce 2021 vč. novinek (pásmové zdanění, zdanění v samostatném základu daně apod.)
  • Způsob vykazování souvisejících výdajů u samostatné činnosti nebo nepodnikatelského nájmu (vč. zmínění podmínek pro zdanění fyzických osob v paušálním režimu tzv. paušální daní), rozbor postupu při změně způsobu vykazování výdajů
  • Další daňové novinky v oblasti daní z příjmů fyzických osob pro rok 2021 (mj. změny v oblasti majetku, jeho technického zhodnocení)
  • Další související problematika.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.