INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Česko-slovenské DPH pod lupou 2024 - srovnání a rozdíly v kontextu daňového práva

Termín Místo Lektoři Cena Přihláška
14.5.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Václav Benda
Ing. Soňa Ugróczy
4.000,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Účastníci získají ucelený přehled o podobnostech a rozdílech v dani z přidané hodnoty v České a Slovenské republice.

Program semináře:

 • Sazby DPH v roce 2024, změny sazeb od 1. 1. 2024 v ČR a v SR, zdaňovací období v ČR a SR (nová snížená sazba DPH  pro gastrosektor, plnění související se sportem)
 • Vznik povinnosti přiznat daň (rozdíly ve dni dodání zboží, služby, pořízení (nabytí) zboží z jiného členského státu a dovoz)
 • SR - Nový pohled na plnění, které jsou a které nejsou předmětem daně (poplatky za marnou jízdu, prostoj, předčasné ukončení leasingové smlouvy, poškození zboží při přepravě, úroky z prodlení, předčasné ukončení obchodní smlouvy, smluvní pokuty, kauce a jiné)
 • Vznik stále provozovny pro účely DPH v SR a v ČR, přemístění zboží - povinnosti daňových subjektů v obou zemích a podmínky pro registraci zahraničních osob v ČR a SR v roce 2024
 • otázka registrace zahraničné osoby ve státě ČR a SR (od 1.7.2024 sa pripravuje úprava pravidiel registrácie tuzemských zdaniteľných osôb a zahraničných zdaniteľných osôb za platiteľa dane)
 • Dodání zboží v řetězci v ČR a SR (pravidla platná v roce 2024) včetně podmínek pro třístranný obchod
 • Režim call-off-stock v ČR a SR (pravidla platná v roce 2024)
 • Prodej zboží na dálku z ČR do SR a ze SR do ČR
 • Přijetí a dodání služeb vztahujících se k nemovitosti vlastněné zahraničními osobami v ČR a SR (režim subdodávek dvou zahraničních osob, otázka registrace ve státě, kde se nemovitost nalézá)
 • Režim přenesení daňové povinnosti v ČR a v SR v roce 2024
 • Dodání a nájem nemovitostí v ČR a SR
 • Vznik nároku (práva) na odpočet daně a zdaňovací období, ve kterém je možné uplatnit odpočet daně v ČR a SR; v ČR  omezení odpočtu u vybraných osobních automobilů v ČR od 1. 1. 2024
 • Nedobytné pohledávky/neuhrazené závazky - oprava základu daně a oprava odečtené daně při nezaplacení protihodnoty za dodání zboží a služby v ČR a v SR  (od 1.1.2023 je v SR odpočet DPH vázaný na úhradu faktury do 100 dní od splatnosti)
 • Lhůty na vystavení faktur (režim reverse-charge služby mezi ČR a SR plátcem, intrakomunitární plnění, zálohy)
 • Daňové přiznání k DPH, souhrnné a kontrolní hlášení (výkaz), včetně lhůt a formy podání, dodatečná a opravná    hlášení (výkazy) v ČR a SR
 • Nárok na vrácení (refundaci) daně zahraniční osobě v ČR a SR