INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuálně k DPH + výhled do roku 2021

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.9.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Ivana Langerová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.9.2020
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Ivana Langerová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na změny v roce 2020, z nichž některé byly zdrženy situací kolem koronaviru.

Do zákona o DPH by měla být implementovaná směrnice, kterou se zavádí tzv. quick fixes, tedy prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy. Podle návrhu mají být v zákoně o DPH určena pravidla pro přiřazení dopravy mezi jednotlivé články dodavatelsko-odběratelského řetězce. Speciální úprava bude doplněna do § 18, pokud jde o tzv. konsignační sklad. Nově definovány jsou podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.

V květnu 2020 došlo k přesunu některých služeb a pitné vody do zdanění sazbou 10 %.

Další změny přinesl od 1.7.2020 protikrizový daňový balíček - snížení daně z přidané hodnoty v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení z 15 % na 10%.

Seminář bude dále věnován praktickým zkušenostem se změnami DPH od dubna 2019, z nichž některé měly posunutou účinnost na leden 2020, příp. 2021.

Dozvíte se, co v oblasti DPH přinese novela Daňového řádu, jejíž účinnost se předpokládá od ledna 2021.

V roce 2021 by mělo dojít také ke změnám v zásilkovém prodeji zboží, budou nastaveny nové povinnosti internetových platforem v oblasti DPH a dojde ke zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty ze třetích zemí.