INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuality v účetnictví v roce 2023 s výhledem na novelu zákona o účetnictví

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.12.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Květoslava Novotná 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
5.12.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Květoslava Novotná 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen pro mírně pokročilé a pokročilé účetní, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky a jednatele společnost.

Program semináře:

 • Aktuality v účetní praxi 2023
  • Věrný a poctivý účetnictví obraz kontra daňové předpisy
  • Smluvní vztahy kontra zneužití práva
  • Náhled na aktiva – majetek a pasiva závazky a vlastní zdroje
  • Náklady a výnosy – účetní a daňové rozdíly
  • Rozsah a struktura účetní závěrky
  • Daň z příjmů – účtování daně splatné a odložené
  • Účtování oprav minulých let
  • Inventarizace majetku a závazků – průkazné doložení zůstatků rozvahových účtů
  • Inventurní soupisy – vazba na rozvahové účty
  • Interpretace NÚR – nová interpretace I 48, aktualizace stávajících interpretací, interpretace v rozsudcích NSS
 • Výhled na změny v účetnictví dle návrhu novely zákona
  • Vedení účetnictví v cizí měně
  • Propojení s daňovým systémem
  • Povinnost - možnost používat mezinárodní účetní standardy
  • Změny kritérií pro povinný audit
  • Změny v oceňování majetku a závazků
  • Odložená daň
  • Rezervy
  • Hotovostní účetnictví
  • Další navrhované změny
  • Inventarizace pohledávek a závazků včetně záloh
  • Daňové souvislosti – prokazování daňové uznatelnosti
 • Dotazy, diskuse