INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákoník práce a aktuální otázky pracovněprávní praxe

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
2.12.2022
9:00 - 14:00
Jihlava
Dělnický dům Jihlava
Mgr. Martin Vališ 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
14.12.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Martin Vališ 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na aktuální podobu pracovního práva a aktuální změny ke dni konání semináře.

Program semináře:

 • Změny v zákoníku práce a souvisejících předpisech, aktuality v roce 2021 a předpoklad změn pro rok 2022
 • Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Výkon práce z domova - aktuální právní úprava, problematika BOZP při práci z domova
 • Dočasné přidělení zaměstnance
 • Rodičovská dovolená a návrat do zaměstnání
 • Nejčastější chyby při rozvazování pracovního poměru
 • Kurzarbeit - aktuální právní informace
 • Změny v zákoníku práce v souvislosti s přijatou Směrnicí EU 219/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a povinnosti zaměstnavatelů
 • Důsledky přijetí nové Směrnice EU 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách na úpravu pracovních vztahů v zákoníku práce (povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance)
 • Whistleblowing – právní úprava na ochranu oznamovatelů protiprávních jednání
 • Diskuze, řešení praktických příkladů