INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
23.1.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Ing. Mgr. Jan Strakoš 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s právní úpravou správního trestání a provést rozbor právní úpravy se zaměřením na vzájemné vazby mezi správním řádem, procesní částí přestupkového zákona a dalšími zvláštními předpisy.

Webinář je určen pro úředníky dle § 2 zák. č. 312/2002 Sb., kteří se danou problematikou zabývají.

Program webináře:

 • Rozbor procesní části zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Přestupkové řízení jako zvláštní typ správního řízení
   • koncepce přestupkového procesu
   • procesní vztahy – přestupkový zákon X správní řád
   • zvláštnosti přestupkového procesu v jiných zákonech
  • Úkony před zahájením řízení
   • určování věcné a místní příslušnosti a její změny
   • sběr podkladů pro řízení
   • došetřování
  • Odložení věci
 • Praktická cvičení - řešení konkrétních procesních situací, diskuse, výměna názorů
  • Řízení před správním orgánem I. stupně
  • Řízení o odvolání
  • Evidence přestupků
  • Přezkumné řízení a zvláštní postupy