Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rodinné právo v novém občanském zákoníku

Přednáší: JUDr. Ing. Radovan Dávid Ph.D.
Délka videa: 2 hodiny
Nahráno: 10.1.2014
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 600,- Kč (vč. DPH)

Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014 zásadně upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Tento videokurz vás seznámí se všemi praktickými důsledky, které tyto úpravy přinášejí.

Náplň videokurzu:

 • Koncepce změny právní úpravy
 • Manželství
  • vznik manželství
   • předoddavkové řízení, změny v průběhu sňatečného obřadu
   • neplatnost a neexistence manželství
  • práva a povinnosti manželů
   • osobní práva a povinnosti
   • manželské majetkové právo
  • zánik manželství
   • zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého
   • zánik manželství změnou pohlaví
   • rozvod manželství, postavení nezletilých dětí při rozvodu rodičů
 • Vztahy rodičů a dětí
  • rodičovství
   • mateřství, surrogační (náhradní) mateřství, babyboxy, utajené porody
   • otcovství a jeho popírání
  • rodičovská odpovědnost
   • nabývání
   • zásahy státu do výkonu rodičovské odpovědnosti
 • Náhradní rodinná péče
  • svěření dítěte do výchovy třetí osoby
  • pěstounská péče
  • osvojení
  • poručenství
 • Osvojení zletilého
 • Registrované partnerství
 • Sociálně-právní ochrana dětí


Nedílnou součástí bude rovněž výklad o nové procesní úpravě zakotvené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který bude nově regulovat řízení zejména nesporné povahy (typicky věci rodinného práva, opatrovnictví, omezení svéprávnosti, osvojení, dědické řízení apod.)