INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla původu zboží

Přednáší: Ing. Bc. Lenka Sabelová
Délka videa: 4 hodiny a 20 minut
Nahráno: 15.3.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz by měl poskytnout přehled o pravidlech původu uplatňovaných v mezinárodním obchodě. Určit správně původ zboží je důležité pro uvádění tohoto údaje například do obchodních dokumentů, do vnitropodnikových systémů, pro účely statistiky zahraničního obchodu a předání správné informace o původu zboží pro jakékoliv jiné účely. EU rozlišuje nepreferenční a preferenční pravidla pro určení původu zboží. Určení původu se tak může lišit a je třeba umět obojí pravidla správně aplikovat.

Znalost preferenčních pravidel původu umožňuje získání výhod při mezinárodním obchodování, neboť se díky němu uplatňují nižší či nulová dovozní cla. Význam zjednodušeného postupu při potvrzování preferenčních důkazů původu zboží (schválený vývozce, registrovaný vývozce), statusu zboží (schválený vydavatel), vzrostl se zavedením elektronizace v procesech celního řízení, kdy díky povolením nemusíme na celní úřad pro papírové dokumenty.

Objasnění pravidel získání nepreferenčního původu i původu preferenčního, má svůj význam i v případě vnitrounijních obchodů, tj. při obchodování uvnitř EU mezi jednotlivými členskými státy.

Obsah videokurzu:

 • Význam původu zboží v zahraničním obchodě
 • Status zboží, důkazy statusu
 • Nepreferenční pravidla původu zboží
  • Jakého je zboží původu, pokud se na jeho výrobě podílí více zemí?
  • Jaké dokumenty se používají k jeho prokázání a kdy?
 • Přehled preferenčních vztahů EU
 • Základní postupy pro určení preferenčního původu, používané pojmy (zásilka, cena ze závodu, kumulace, podmínky pro zpracování nepůvodních materiálů atd.)
 • Důkazy původu v jednotlivých dohodách
  • způsob jejich vyplňování
  • podklady pro jejich získání
 • Schválený vývozce – zjednodušený postup, jeho výhody, jak si o něj požádat, jaké jsou povinnosti schváleného vývozce
 • Registrovaný vývozce – systém REX
 • Původ zboží při obchodování uvnitř EU
  • uvádění údajů o původu na faktury, do průvodních dokladů, ve statistice Intrastat
  • dodavatelská prohlášení
  • povinné náležitosti prohlášení a jejich správné vyplnění, časté chyby