Z důvodu ochrany zdraví našich klientů rušíme veškerá školení do 17. dubna 2020. Přihlášené účastníky kontaktujeme a naplánované akce přesunujeme na později.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obecný přehled nového občanského zákoníku

Přednáší: JUDr. Ing. Radovan Dávid Ph.D.
Délka videa: 1 hodina a 55 minut
Nahráno: 8.1.2014
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 600,- Kč (vč. DPH)

Díky tomuto videokurzu získáte obecný přehled o novém občanském zákoníku, dozvíte se o používaných termínech a obratech a budete seznámeni s nejvýraznějšími praktickými změnami, které nový občanský zákoník přináší.

Náplň videokurzu:

 • Soukromé právo a jeho principy
  • autonomie vůle a rovnost, dispozitivnost, rozumnost, poctivost, veřejný pořádek apod.
 • Osoby v novém občanském zákoníku (fyzické osoby, právnické osoby, stát)
  • právní osobnost
  • svéprávnost
   • nabývání, omezení
  • zastupování
   • opatrovnictví
   • plná moc
 • Předmět soukromoprávních vztahů
  • nové pojetí věcí, jejich součástí a příslušenství
 • Subjektivní práva a jejich ochrana
 • Právní skutečnosti v novém občanském zákoníku
  • právní jednání
   • nicotnost, neplatnost, relativní neúčinnost
  • čas
   • lhůty, promlčení, prekluze


Nedílnou součástí je rovněž výklad o nové procesní úpravě zakotvené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který bude nově regulovat řízení zejména nesporné povahy (typicky věci rodinného práva, opatrovnictví, omezení svéprávnosti, osvojení, dědické řízení apod.)