INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru územních samosprávných celků a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě

Přednáší: Olga Sloupová
Délka videa: 1 hodina a 20 minut
Nahráno: 15.11.2022
Materiály: Textový materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 900,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit srozumitelně a přehledně s kontrolní činností pracovníky na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků. Dále ve vazbě na zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, budou probrány otázky finančního hospodaření na úseku rozpočtu a další okruhy. Výklad bude doplněn konkrétními příklady a poznatky na úseku kontroly z praxe.

Videokurzu je určen pro všechny kontrolní pracovníky územních samosprávných celků, účetní obcí a zastupitele územních samosprávných celků.

Obsah videokurzu:

  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
  • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
  • Zápis o provedené kontrole