INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Celní řízení v roce 2016 - dopady nové legislativy do procesů celního řízení od 1.5.2016

Přednáší: Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
Délka videa: 3 hodiny a 45 minut
Nahráno: 4.5.2016
Cena: 1.000,- Kč (vč. DPH)

Videokurz si klade za cíl shrnout a připomenout změny předpisů v oblasti celního řízení, které nabyly účinnosti, a které budou dále i v roce 2016 aplikovány. S ohledem na nabytí účinnosti nových legislativních aktů dopadajících na celní řízení má upozornit především na změny oproti minulému stavu.

Program videokurz:

 • Vybrané problémové okruhy v oblasti celního řízení
  • obchodněpolitická opatření uplatňovaná při dovozu a vývozu
  • antidumpingová řízení a antisubvenční řízení a související opatření dohledu
  • uplatňování tarifních suspenzí a kvót v roce 2016
  • zboží dvojího užití a kontroly vývozů zboží, které by mohly být považovány za zboží dvojího užití
 • Změny vybraných předpisů a jejich dopad do celního a daňového řízení pro rok 2016
 • Celní kodex Unie = nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013
 • Prováděcí předpisy k celnímu kodexu Unie – Delegovaný akt a Implementovaný akt
 • Dopady nové celní legislativy do provádění celních operací, novinky v oblasti pravidel původu, zjednodušených postupů, význam statutu Oprávněného hospodářského subjektu (AEO) – jeho povinné vyžadování v některých případech, změny v oblasti zajištění celního dluhu a další
 • Celní řád (zrušení celního zákona) a související národní legislativa
 • Novela NR (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku + celní sazebník pro rok 2016