INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Úřední deska v praxi obcí - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.9.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Miroslav Kubánek 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
12.11.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Luboš Průša 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti vedení úřední desky, o práci s úřední deskou, a především ucelenou informaci o tom, jaké dokumenty a skutečnosti se na obci povinně zveřejňují – a kde – včetně zveřejňování (vyvěšování) dokumentů třetích osob.

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7  zákona č. 312/2002 Sb., zejména těm začínajícím.

Program semináře:

  • Právní úprava úřední desky na obci (kde úpravu najdeme, kdo úřední desku spravuje, co je to úřední deska, elektronická úřední deska a „nástěnka“)
  • Co vyvěšujeme na úřední desce a co na stránkách obce, co vyvěšujeme „dobrovolně“
  • Údaje podle z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím – stránky, úřední deska
  • Údaje podle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • Správní řízení a úřední deska (doručení veřejnou vyhláškou a jiné úkony)
  • Zákon o obcích a úřední deska (OZV, nařízení, záměry obce atd.)
  • Ztráty a nálezy a další skutečnosti zveřejňované podle zvláštních zákonů (NOZ, z. č. 250/2000 Sb., OSŘ, …)
  • Diskuse

Účastníci obdrží osvědčení a písemné materiály (vzory dokumentů) k přednášené problematice