INTEGRA CENTRUM s.r.o.
www.integracentrum.cz
Logo

Zákony o obalech a odpadech - aktuálně

Termín Místo Lektor Cena
8.10.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. František Ondráš 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
20.10.2020
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Marie Boehmová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
22.10.2020
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Marie Boehmová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
5.11.2020
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Marie Boehmová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Na toto školení se můžete přihlásit na internetových stránkách www.integracentrum.cz

Cílem semináře je seznámit posluchače s principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, obaly a odpady z obalů, se současně platnou legislativou upravující tuto oblast. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Seminář je určen pro pracovníky na úseku životního prostředí, ekology, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství.

Program semináře: