Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Správní řád – aktuality a praxe – webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
19.4.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Miroslav Kubánek 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit úředníky s nejnovější judikaturou v oblasti správního řádu, s aktuálními změnami a praktickými zkušenostmi s danou problematikou.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří se ve své praxi setkávají se správním řádem.

Program webináře:

 • Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
 • Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
 • Úkony správního orgánu (jednací jazyk, spis, doručování) v praxi, výkladech a judikatuře
 • Úkony účastníků řízení, zastupování, instituty civilního práva
 • Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
 • Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
 • Zajišťovací prostředky
 • Přerušení řízení
 • Zastavení řízení a rozhodnutí o věci
 • Krátký exkurs do opravných prostředků a exekuce
 • Stížnost
 • Diskuse, dotazy zaměřené na praxi