INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Spisová služba a archivnictví

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
3.11.2020
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
PhDr. Simona Binarová 1.900,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel toho předpisu na původce dokumentů.

Předmět semináře:

 • Poslední probíraná novela archivního zákona vešla v platnost dne 24.4.2019 v souvislosti s  přijetím zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
 • Vyhláška č. 85/2019 Sb. – platná od 1.7.2019 – technická novela vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby - novinky
 • Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.

Seminář je dělen do pěti bloků:

 • Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a  kontrol
 • Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz poslední novela, která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
  Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
  Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
  GDPR, ochrana osobních údajů, informace o možnostech elektr.podání a další operace s elektr. fakturou.
 • Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.
  Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.
 • Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.
 • Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny
 • Dotazy, diskuse

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na aktuální změny v dané oblasti v souvislosti s  přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR a navazující české legislativy a novely zákona o archivnictví a spisové služby!