INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rušení trvalého pobytu

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
1.6.2023
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Jana Kovačová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.6.2023
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Jana Kovačová 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář je určen úředníkům obcí a krajských úřadů, kteří rozhodují o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana v prvoinstančním správním řízení a v odvolacím řízení.

Cílem je seznámit účastníky semináře se správním řízením na úseku evidence obyvatel, při kterém se rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to jak po stránce věcné, tak procesní. V rámci výkladu jsou účastníkům semináře vyložena ustanovení správního řádu, podle kterých je nutno postupovat v těchto typech správních řízení a dále jak se vypořádat s aplikací speciálních ustanovení, tj. tím, co stanoví příslušná ustanovení zákona o evidenci obyvatel. Značný důraz je kladen na vysvětlení těch částí správního řízení, v nichž se v praxi vykytují nejčastější výkladové problémy a nejčastější procesní pochybení. Daná problematika je dokreslena pomocí četných příkladů z praxe.

Program semináře:

 • Právní předpisy v platném znění
 • Evidence obyvatel a správní řád
 • Výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k oblasti rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Příslušnost k rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Účastníci řízení, zastupování, ustanovení opatrovníka dle správního řádu
 • Administrace vedení správního řízení (spis), doručování, zvláštnosti doručování dle správního řádu, lhůty
 • Průběh řízení s vymezením specifik pro řízení návrhové a řízení z moci úřední - úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, přerušení a zastavení řízení
 • Dokazování, vydání rozhodnutí
 • Odvolání, úkony ohlašovny po přijetí odvolání
 • Modelové situace, příklady z praxe
 • Diskuze a zodpovědění dotazů