Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

RÚIAN – základní registr – editační povinnosti obec/stavební úřad, vazby, reklamace, přidělování domovních čísel

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.2.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Bc. Ivana Kotrčová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky se systémem základních registrů, s provázaností RPP, ROB, ROS a RÚIAN, včetně podrobného popisu těchto základních registrů. S působností jednotlivých úřadů vůči RÚIAN. Ujasnění editačních povinností obcí, stavebních úřadů a ČUZK. Ukázky praktických postupů při zapisování, změnách a odstraňování stavebních objektů a adresních míst, řešení reklamací a vymezení volebních okrsků. Seznámení s přidělováním domovních čísel a označování budov.

Program semináře:

 • Základní registry  – vznik, vazby, přínos, právní základ, systém fungování, terminologie
  • Informační systém základních registrů - vazby
  • Registr obyvatel (ROB) – vazba na RÚIAN
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) – obsah, vazby, editoři
  • Stavební objekt
  • Adresní místo
  • Referenční údaje, nereferenční údaje
  • Informační systém územní identifikace (ISUI)
  • Rozdíly mezi editační povinností obcí a stavebních úřadů
  • Zápis, změna či zrušení stavebního objektu, adresního místa, ulice v ISUI (podklady pro zápis)
  • Reklamace v ISUI a jejich řešení
  • Volební okrsky v ISUI
  • Praktické postupy a zkušenosti při zapisování údajů do ISUI obcí a stavebním úřadem
  • Součinnost s dalšími subjekty při provádění zápisů do ISUI
 • Číslování budov, označování názvů ulic a veřejných prostranství v obci 
  • Přidělování čísel popisných, evidenčních, orientačních
  • Označování budov, ulic
 • Vazby mezi jednotlivými registry
  • Dopady změn v RÚIAN na ROB a ROS
  • Co přinese zrušení objektu/adresního místa dalším agendám? (evidenci obyvatel, živnostenským úřadům, evidenci řidičů, evidenci vozidel, občanským průkazům,  cestovním dokladům, atd..).
  • Způsoby řešení