INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2021 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti pro rok 2022 včetně tiskopisů pro plátce daně

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
15.12.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Jana Šmídová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2021. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2022 a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce.

Program semináře:

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2021
  • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
  • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení
  • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
  • slevy na dani včetně dokladů, např. COVID-19 z pohledu započitatelných příjmů pro účely slevy na manžela (manželku)
  • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů, se zaměřením na úroky z úvěrů v souvislosti se zákonnou úpravou od zdaňovacího období 2021 (snížení možnosti uplatnění celkové částky zaplacených úroků z 300.000 Kč na částku 150.000 Kč pro bytovou potřebu získanou po 1.1.2021 – celkový výklad včetně promítnutí této úpravy do tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
  • daňové zvýhodnění se zaměřením zejména na zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě – vypořádání nároku po konci roku 2021 a zrušení měsíčního limitu pro výplatu daňového bonusu od roku 2022, společně hospodařící domácnost a další
  • tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů
   • např. potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto tiskopisech – jaké příjmy patří na potvrzení, jak u příjmů zúčtovaných do konce roku 2020 a vyplacených až po 31. lednu 2021 – zákonná úprava v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Nejčastější chybovost u tohoto tiskopisu (např. zúčtováno v měsících). Dále § 155 daňového řádu a jeho dopad do žádostí o daňové bonusy. Které vzory tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2022 a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 (úprava ve vztahu k úrokům z úvěrů) lze použít a jejich forma – elektronické žádosti.
 • Aktuality
  • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2022, např. minimální a průměrná mzda a její dopad do zdanění mezd, zvýšení základní slevy na dani – na poplatníka, stravenkový paušál v praxi, oznamovací povinnost dle § 38da zákona o daních z příjmů po konci roku 2021 u příjmů od daně osvobozených a další aktuální výklady či metodické pomůcky, pokyny
 • Diskuze a odpovědi na dotazy