INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Roční zúčtování mezd za rok 2023 a změny ve zdaňování mezd 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
25.1.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Milan Lošťák 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je poskytnout nejnovější informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a o ročním zúčtování mezd za rok 2023.

Program webináře:

 • Aktuality ve zdaňování mezd posledních období
  • Vývoj inkasa státních příjmů, novely předpisů, návrhy a doporučení.
  • Příjmy ze závislé činnosti – vstupní parametry mzdových programů, jejich vývoj a dopady
  • Principy zdanění mezd zálohou na daň a zvláštní sazbou daně
  • Slevy na dani v detailech a návaznost na daňovou rezidenturu zaměstnanců
  • Daňové zvýhodnění na dítě v podrobnostech a příkladech, jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání, zahraniční studium
  • Aktuální tiskopisy související se zdaňováním mezd, přístupy, komunikace s finanční správou
  • Zjišťované nejčastější nedostatky ve zdaňování mezd, strategie a reakce finanční správy
    
 • Změny ve zdaňování mezd pro zdaňovací období 2024 (podle vývoje aktuální legislativy)
  • Schválené, neschválené a připravované změny ve zdaňování mezd
  • Změny ve zdanění bezplatně poskytnutých motorových vozidel
  • Úpravy u příspěvku na stravování zaměstnancům
  • Úpravy v možnostech odpočtů ze základu daně a slevy na manžela s nízkým příjmem za rok 2024
  • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům
  • Zásadní změny uplatněné v režimu dohod o pracích mimo pracovní poměr
    
 • Roční zúčtování mezd za rok 2023 po jednotlivých krocích včetně názorného souvislého příkladu
  • Žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2023
  • Splnění podmínek pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, platné termíny
  • Změněné hranice příjmů pro povinné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zaměstnanců
  • Uplatnění srážkové daně v ročním základu daně podáním daňového přiznání, jeho výhody, fiskální účinnost a neúčinnost
  • Uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“, sleva na zastavenou exekuci, sleva na studium
  • Nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování v praxi – dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky zaměstnance na penzijní a životní pojištění, členské příspěvky odborové organizaci
  • Postoje a možnosti zaměstnanců i postupy zaměstnavatelů v praxi
  • Vypořádání výsledku ročního zúčtování a promítnutí ve výkazech pro správce daně