INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 3 hodiny a 25 minut
Nahráno: 28.5.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Poskytování motivačních plnění zaměstnancům představuje stále vyhledávaný způsob odměňování. Na tomto videokurzu získáte přehled nejen o tom, jaké benefity můžete svým zaměstnancům nabídnout, ale také jak jednotlivé benefity správně daňově posoudit, aby se z nich po daňové kontrole nevyskytl problém ve finanční či mzdové účtárně a potažmo u správce daně. Doplněna je i aktuální situace spojená s novelou ZP – Homeoffice a s Konsolidačním balíčkem ČR - omezení benefitů na polovinu průměrné mzdy.

Obsah videokurzu:

 •  Benefit - nároková či nenároková složka mzdy
 • legislativní rámec Zákona o daních z příjmů, vyhláška o FKSP, změny v roce 2023, 2024
 • novela Zákoníku práce a konsolidační balíček od 01.01.2024
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců, zaměstnanecká knihovna
 • stravování
 • ošacení a zaměstnanecké stejnokroje
 • doprava zaměstnanců z a do zaměstnání
 • služební vozidla, benefiční plán pro manažery, cestovní náhrady
 • přechodné ubytování a příspěvek na bydlení - změna 2024
 • příspěvek zaměstnavatele na různé druhy pojištění a připojištění, penze
 • mateřské školy a jesle
 • dary a sociální výpomoci - FKPS - změna 2024
 • půjčky poskytované zaměstnavatelem, sociální výpomoci
 • tuzemská a zahraniční rekreace
 • zdanění odstupného
 • odměny vyplácené zaměstnancům, motivační soutěže vyhlášené zaměstnavatelem
 • dodatková dovolená
 • nemocenská a péče o zdraví- pracovně lékařská péče, předměty hrazené zaměst.na lékařský předpis
 • náhrady za opotřebení vlastního nářadí
 • homeoffice a jeho správné používání-změna s novelou ZP
 • naturální příjmy a jejich správné zdanění
 • poskytování slev na výrobky, služby či zboží  či akcie
 • využívání sportovišť, zdravotních či rekreačních zařízení
 • ostatní benefity zaměstnanců jako náklad, zpříjemnění pracovního prostředí
 • pracovní poměry na omezenou dobu
 • podíly na zisku pro zaměstnance,
 • využívání flexipasu apod.-limity, směrnice
 • zaměstnanecké akcie
 • benefity v kryptoměně
 • praktické příklady